Rodzinny ekspres

W programie zastanawiamy się nad tym jak jesteśmy wierni słowom świętego Jana Pawła II „życzę, abyście stali wiernie na straży wielkiej idei solidarności, która łączy, a nie dzieli”. Jan Paweł II, jak podkreślał kardynał Grocholewski – „nigdy nie mówił o nikim z lekceważeniem, pogardliwie, lecz zawsze z wielkim szacunkiem dla każdego”. Przypomnimy nauczanie Ojca Świętego, ale zastanowimy się także co możemy zrobić, aby w pełni realizować powierzone nam przez świętego papieża przesłanie.