Rocznica '89

Wniosek prezydenta gen. Wojciecha Jaruzelskiego o powołanie gen. Czesława Kiszczaka na premiera PRL odczytany w Sejmie przez Marszałka Mikołaja Kozakiewicza.