Rocznica '89

Zanim upadł mur berliński, w Polsce w atmosferze entuzjazmu i niepewności trwał demontaż systemu. Zobacz zwycięską dla Wałęsy debatę z Miodowiczem, obrady Okrągłego Stołu, relacje „DTV” i inne archiwalia, a także dokumenty i analizy patrz