Rocznica 13 XII 1981

Czy rekonstrukcje historyczne potrafią przybliżyć tym, którzy nie pamiętają stanu wojennego, atmosferę tamtych dni?