Rocznica 13 XII 1981

Czy w transporcie zanotowano związane ze stanem wojennym opóźnienia i utrudnienia? Jak na dekret zareagowali handlowcy oraz mieszkańcy kraju? Zobacz wywiad z 1981 roku.