Rocznica 13 XII 1981

Pierwsze Boże Narodzenie stanu wojennego młodzi żołnierze spędzali na ulicznych patrolach, z dala od rodzin. Zobacz rozmowę z jednym z poborowych, ogrzewających się przy którymś z warszawskich koksowników.