Rocznica 13 XII 1981

Dziennikarze Telewizji Polskiej przeprowadzają rozmowę z gen. Wojciechem Jaruzelskim dwa lata od chwili wprowadzenia stanu wojennego. Co po tym czasie sądzi on o tamtej decyzji? Jak rysuje sytuację gospodarczą i społeczną w kraju w 1983?