Rocznica 13 XII 1981

Wicepremier Mieczysław Rakowski w Stoczni Gdańskiej odpowiada na pytania stoczniowców. Ich negatywne reakcje prowokują go do ukucia pewnego historycznego porównania. Władze ludową porównuje do króla Jana Sobieskiego, zaś stoczniowców do zrywających sejmy magnatów-warchołów. Zobacz, dlaczego? Uzasadnia również przedsiębrane przez władzę „środki zaradcze” w celu uspokojenia sytuacji w kraju w '81 roku i stwierdza, że jest spokojny o historyczną ocenę tamtych wydarzeń.