Rocznica 13 XII 1981

Wicepremier Rakowski o „żółwim tempie pracy”, stosowanym przez stoczniowców. „Żółwiem” nazywa również Lecha Wałęsę. Zobacz przemówienie w Stoczni Gdańskiej z okazji trzeciej rocznicy podpisan