Rocznica 13 XII 1981

Zofia Romaszewska, urodzona w Warszawie, w 1940 r. W latach siedemdziesiątych zajęła się działalnością społeczno interwencyjną. Od 1976 r. wraz z mężem opiekują się robotnikami z Radomia. Potem prowadzą Biuro Interwencji KSS KOR. W 1982 r. tworzą nie