Res Poloniae – O Polsce z oddali

W odcinku Jolanta Rzegocka wyrusza na wędrówkę po Rzymie śladem Wielkiej Emigracji Polaków XIX wieku. W Kościele księży Zmartwychwstańców odkrywa nieznane archiwa listów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida, poznaje