Res Poloniae – O Polsce z oddali

Bohaterem odcinka jest ks. Paweł Ptasznik, bliski współpracownik papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, rektor Kościoła Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie, duszpasterz polskiej emigracji.