Res Poloniae – O Polsce z oddali

Bohaterem odcinka jest Stefano Barlacchi – polski konsul honorowy we Florencji. Miejscem spotkania jest klimatyczna Cafe Paszkowski – kawiarnia założona przez polskiego potomka powstańca styczniowego.