Res Poloniae – O Polsce z oddali

Bohaterem odcinka jest Hellar Lill, historyk, muzealnik, dyrektor Estońskiego Muzeum Wojny.