Res Poloniae – O Polsce z oddali

Bohaterem odcinka jest Priit Pirsko, Naczelny Archiwista Republiki Estońskiej. Z Jolantą Rzegocką rozmawia o historii polsko-estońskich więzi historycznych i kulturalnych w świetle zachowanych w Estonii archiwaliów i zasobów literackich