Res Poloniae – O Polsce z oddali

Bohaterem odcinka jest Hendrik Lindepuu, wybitny tłumacz literatury polskiej na język estoński, a także pisarz, autor popularnych kryminałów. Zaczynał jako krytyk teatralny i filmowy, w latach osiemdziesiątych zafascynował się polskim teatrem i filmem. Duże wrażenie na nim zrobił film A. Wajdy „Popioły”. Przeczytał też wówczas Trylogię z tłumaczeniu z lat trzydziestych, kiedy to w Estonii tłumaczono dużo polskiej literatury bezpośrednio z języka polskiego. Zakochany w teatrze i filmie polskim, tłumaczył najpierw prozę, potem poezję: Tadeusza Rożewicza, Zbigniewa Herberta, Anny Świrszczyńskiej. Jest też autorem przekładów twórczości Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka. Jego tłumaczenia literatury polskiej są recenzowane we wszystkich najważniejszych estońskich mediach. Przyjeżdża na festiwale literackie do Polski. Jest laureatem nagrody Transatlantyk.