Res Poloniae – O Polsce z oddali

W odcinku Jolanta Rzegocka rozmawia z prezydentem Republiki Litewskiej, Gintanasem Nausedą. Profesor Nauseda urodził się w Kłajpedzie, ukończył Uniwersytet Wileński oraz Uniwersytet w Mannheim w Niemczech. Przez wiele lat pracował w bankach, był też