Res Poloniae – O Polsce z oddali

Bohaterem odcinka jest krytyk sztuki i publicysta, Waldemar Januszczak.