Res Poloniae – O Polsce z oddali

Bohaterem tego odcinka jest Książe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pólnocnej. Duke of Kent, Prince Edward Windsor − brat stryjeczny Elżbiety II, członek najbliższego kręgu rodzinnego królowej. Wielki Lo