Res Poloniae – O Polsce z oddali

Seria filmowych wywiadów przeprowadzonych w Londynie z wybitnymi ludźmi pióra, teatru, polityki, gospodarki. Rozmowy będą dotyczyć zwłaszcza związków bohaterów z Polską i polską kulturą, a poprowadzi je Jolanta Rzegocka.