Repetytorium Maturzysty

W trakcie dzisiejszego repetytorium powtórzymy trzy lekcje: fizyka, historia oraz geografia. Fizyka poziom rozszerzony – optyka (omówienie równań soczewek, wzory na powiększenie lupy i mikroskopu). Właściwości chemiczne wodorotlenków amfoterycznych. Historia poziom rozszerzony – Polska Kazimierza Wielkiego Geografia poziom rozszerzony – ruchy ziemi i ich następstwa (obliczanie wysokości słońca, czasu słonecznego i strefowy w wybranych punktach).