Repetytorium Maturzysty

W trakcie dzisiejszego repetytorium powtórzymy trzy lekcje: chemia, historia oraz geografia. Chemia – poziom podstawowy – Wodorotlenki (nazewnictwo, budowa i wzór ogólny wodorotlenków, dysocjacja jonowa i ident