Repetytorium Maturzysty

W trakcie dzisiejszego repetytorium powtórzymy trzy lekcje: chemia, historia oraz geografia. Chemia – poziom podstawowy – Wodorotlenki (nazewnictwo, budowa i wzór ogólny wodorotlenków, dysocjacja jonowa i identyfikacja jonów wodorotlenkowych wskaźniki, otrzymywanie wodorotlenków); Historia – poziom rozszerzony – Polska pierwszych Piastów, Polska Kazimierza Wielkiego, Demokracja szlachecka; Geografia – poziom rozszerzony – interpretacja mapy turystycznej (czasowniki operacyjne, obliczanie odległości topograficznej średniego nachylenia i powierzchni).