Repetytorium Maturzysty

W trakcie dzisiejszego repetytorium powtórzymy trzy lekcje: chemię, historię oraz geografię. Chemia poziom rozszerzony – skuteczne rozwiązywanie zadań rachunkowych z chemii. Historia poziom rozszerzony – rozbiory. Geografia poziom rozszerzony – hydrosfera i procesy wewnętrzne (procesy endogeniczne, przekroje geologiczne, zróżnicowanie zasolenia, ustroje rzeczne, omówienie skał magmowych i osadowych, jak i granity, bazalty, porfiry, andezyt pieniński, piaskowce, wapienie czy kwarc).