Rejon Umocniony Hel. Ludzie i dzieło

Tworzenie Rejonu Umocnionego Hel, strażnicy morskiej II Rzeczpospolitej, opowiemy poprzez historię jego infrastruktury, ilustrując wszystko ciekawymi materiałami archiwalnymi. Osią scenariuszową filmu jest dychotomia: człowiek i jego dzieło. Człowiek