Quiz Wiedzy Absurdalnej

W tym odcinku uczestnicy odpowiadają na pięć absurdalnych pytań z kategorii „absurdalna wiedza o zwierzętach”.