Pumy – legendy gór lodowych

Pradawne legendy mówią, że w pełnych grozy Andach Patagońskich puma jest święta. Na lodowym krańcu kontynentu pumy i kondory koegzystują od tysiącleci. Gdy ptaki szybują nad spektakularnym krajobrazem, ich cienie kładą się na reliefie Ameryki