Przystanek slow food

Aftarukowie kilkadziesiąt lat temu przenieśli się z miasta na wieś nad zakole Bugu. Wszystkiego uczyli się od początku: uprawy ziemi, hodowli dziko żyjących świń, wędliniarstwa, gościnności. Dzisiaj prowadzą uroczy pensjonat, gdzie w przepięknych oko