Przystanek historia

Przystanek Historia to miejsca, gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na młodego odbiorcę, prowadzone są spotkania, seminaria, pokazy filmów, prelekcje, promocje wydawnictw IPN.