Przystanek historia

Przystanek Historia to miejsca, gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na młodego odbiorcę, prowadzone są spotkania, seminaria, pokazy filmów, prelekcje, promocje wydawnictw IPN. Podobną zasadą prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierować się magazyn Przystanek Historia. Elementem, podkreślającym związek z IPN, będzie odwołanie się do portalu internetowego również zatytułowanego Przystanek Historia.