Przystanek historia

Pełny sowieckich funkcjonariuszy Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, a od 1957 r. Wojskowa Służba Wewnętrzna i II Zarząd Sztabu Generalnego WP to komunistyczny aparat represji, skierowany przede wszystkim przeciwko wojskowym i ich rodzi