Przystanek historia

Pełny sowieckich funkcjonariuszy Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, a od 1957 r. Wojskowa Służba Wewnętrzna i II Zarząd Sztabu Generalnego WP to komunistyczny aparat represji, skierowany przede wszystkim przeciwko wojskowym i ich rodzinom, oraz walką z „Solidarnością Walczącą”. W programie także o III Międzynarodowym Festiwalu Filmowym o Totalitaryzmach „Echa Katynia”.