Przystanek historia

W czasach, gdy w Polsce szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych był Czesław Kiszczak, a prezydentem Wojciech Jaruzelski, w Czechosłowacji odbyły się już wolne wybory, a prezydentem został Vaclav Havel, okrągły stół znacząco spowolnił przemiany