Przystanek historia

Po zdobyciu władzy, już w grudniu 1917 r. Lenin ogłosił dekret o rozwiązaniu małżeństwa. Do rozwodu wystarczyła deklaracja „niezgodności charakteru”. Pod hasłem „Precz ze wstydem” grupy nagich kobiet i mężczyzn w transporcie p