Przystanek historia

Po zdobyciu władzy, już w grudniu 1917 r. Lenin ogłosił dekret o rozwiązaniu małżeństwa. Do rozwodu wystarczyła deklaracja „niezgodności charakteru”. Pod hasłem „Precz ze wstydem” grupy nagich kobiet i mężczyzn w transporcie publicznym czy w kinach nawoływały do obalenia tradycyjnych norm obyczajowych. W 1918 r. w Moskwie wydano dekret „O uspołecznieniu pań i panienek”. Swoje pomysły w podobnym stylu miał również organizator bolszewickiego terroru Feliks Dzierżyński. Z rewolucyjnej Rosji komunistyczne idee na temat seksualności zostały wyeksportowane do Niemiec, a następnie do Stanów Zjednoczonych, skąd w latach 60. rozprzestrzeniły się w społeczeństwach Zachodu.