Przystanek historia

Tak zwane Ludowe Wojsko Polskie – w rzeczywistości od początku do końca realizowało imperialne cele Związku Sowieckiego. Szefami Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych PRL do roku 1965 byli sowieccy generałowie. Od przejęcia tej funkcji przez Wojciec