Przystanek historia

Tak zwane Ludowe Wojsko Polskie – w rzeczywistości od początku do końca realizowało imperialne cele Związku Sowieckiego. Szefami Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych PRL do roku 1965 byli sowieccy generałowie. Od przejęcia tej funkcji przez Wojciecha Jaruzelskiego równie skutecznie wypełniano sowieckie zadania: inwazję na Czechosłowację w 1968, krwawą pacyfikację protestów na Wybrzeżu w 1970 r. czy stan wojenny w 1981 r. Ponadto w odcinku opowiemy o inicjatywach związanych z 80. rocznicą przekształcenia ZWZ w Armię Krajową, zapowiemy konkurs „Niezwyciężone” na relacje o kobietach walczących o odzyskanie przez Polskę niepodległości.