Przystanek historia

Zygmunt Berling – agent sowieckich służb wśród „katyńskich” więźniów w Ostaszkowie, zdegradowany dezerter z armii Andersa – został dowódcą jednostki złożonej z Polaków, służącej celom Stalina. W odcinku ponadto powiemy o odnalezieniu miejsca straceń i szczątków obywateli polskich pomordowanych przy niemieckim Obozie Pracy Przymusowej Treblinka I.