Przyrodnik na tropie

Bohaterem tego odcinka jest jesiotr bałtycki. Ostatnie stulecia przyniosły dramatyczny spadek jego liczebności, w konsekwencji w drugiej połowie XX wieku uznano go za gatunek wymarły na obszarze wszystkich państw zlewni Morza Bałtyckiego. Przyczyniło