Przyrodnik na tropie

W odcinku przyjrzymy się sieci powiązań, która jest charakterystyczna dla zwierząt związanych z dużymi rzekami. Jest to tylko mały wycinek ich skomplikowanych relacji. Przetrwanie rybitw żyjących w Polsce jest w pełni uzależnione od działań, jakie podejmuje człowiek. Dowiemy się również, co łączy rybitwę z człowiekiem i jak połączeni są oni z meszką.