Przewodnik po sztuce

Zbigniew Libera opowiada o życiu i twórczości polskiego artysty awangardowego Edwarda Krasińskiego.