Przewodnik po sztuce

Początkowo termin dotyczył tylko literatury. Z czasem rozprzestrzenił się na sztukę. Jak oddziaływał na polską sztukę?