Przewodnik po sztuce

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce łączyło się także ze zdelegalizowaniem wszelkiej działalności artystycznej. Sztuka stała się więc zjawiskiem pozasystemowym i zeszła do podziemia.