Przewodnik po sztuce

Odcinek poświęcony jest krytykowi i historykowi sztuki Ryszardowi Stanisławskiemu.