Przewodnik po sztuce

Pop art wcale nie narodził się w USA; termin ten ukuli brytyjscy artyści w latach 50. Polski rozdział w historii tego nurtu otwiera Mateusz Grabowski.