Przewodnik po sztuce

Tematem odcinka jest twórczość Karola Hillera – jednej z najważniejszych postaci nurtu konstruktywistycznego w Polsce.