Przestrzeń pamięci

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa Nila w Krakowie zainaugurowało swoją działalności w 2000 roku, a od 2012 działa w nowej przestrzeni muzealnej. Inicjatorami tej ważnej placówki byli żołnierze Polski Podziemnej, którzy po 1