Przestrzeń pamięci

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie powstało w latach pięćdziesiątych XX wieku. Od 2005 roku ma nową siedzibę w Centrum Olimpijskim na stołecznym Żoliborzu. Muzeum zostało włączone przez MKOl do elitarnego grona 22 placówek działających w Ol