Przestrzeń pamięci

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli często jest określane jako placówka muzealna reprezentująca dokonania przemysłowe, społeczne i przede wszys5tkim kulturowe dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Inicjatywa powołania takiego muzeum narodził