Przestrzeń pamięci

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli często jest określane jako placówka muzealna reprezentująca dokonania przemysłowe, społeczne i przede wszys5tkim kulturowe dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Inicjatywa powołania takiego muzeum narodziła się w pierwszej połowie lat 90. dwudziestego wieku. W 1997 roku zapadła decyzja o jego powołaniu i jeszcze w tym samym roku nowej placówce udało się przeprowadzić pierwsze wystawy. W 2002 roku Muzeum Regionalne w Stalowej Woli otrzymało siedzibę w Zamku Lubomirskich. Dzisiaj to jedna z najważniejszych placówek kulturalnych wschodniej Polski, a szczególnie regionu nadsańskiego. To także bardzo ważna placówka dokumentująca dokonania gospodarcze Polski i Polaków na przestrzeni ostatnich stu lat.