Przestrzeń pamięci

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku rozpoczęło swoją działalność z dniem odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w lipcu 1960 roku, w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Od września 2022 roku muzeum posiada nowy budynek, w którym prezentowana stała wystawa „Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411”. Jest ona połączeniem nowoczesnych multimedialnych technologii z tradycyjnie wyeksponowanymi muzealiami. Ma kilka paneli tematycznych, które zakresem chronologicznym obejmują czasy od rozbicia dzielnicowego po współczesność. Pokazuje problematyką stosunków międzynarodowych, które doprowadziły do wybuchu wojny, informacje o przebiegu konfliktu i bitwy pod Grunwaldem i historię badań archeologicznych pola bitewnego. Trasa zwiedzania kończy się w holu ekspozycyjnym, w którym jest wystawa o tradycji grunwaldzkiej na przestrzeni dziejów. Całość prezentowana jest poprzez filmy, aplikacje i interaktywne mapy, a także eksponaty, którymi są średniowieczne artefakty pozyskane w trakcie wykopalisk oraz współcześnie wykonane kopie strojów, uzbrojenia i wyposażenia średniowiecznego rycerstwa.