Przestrzeń pamięci

Muzeum Historii Polski tworzy pomost między przeszłością a teraźniejszością. Fundamentem działań MHP jest tradycja wolności historia parlamentaryzmu, ruchów obywatelskich, wytrwałej walki o niepodległość. Mieści się w tym fenomen republiki szlacheckiej, mieszczą się powstania narodowe, dzieje Solidarności oraz dwukrotna odbudowa niepodległej Rzeczypospolitej w XX wieku. Przedstawiając kluczowe wątki dziejów polskiego państwa i narodu, Muzeum Historii Polski pogłębia spojrzenie na polską historię, wzmacnia i docenia rolę pamięci we współczesnym świecie. Wyjątkowo ważna jest w tym kontekście wspólnota polskich dziejów z historią tych narodów, które współtworzyły dawną Rzeczpospolitą.