Przestrzeń pamięci

Muzeum Historii Polski tworzy pomost między przeszłością a teraźniejszością. Fundamentem działań MHP jest tradycja wolności historia parlamentaryzmu, ruchów obywatelskich, wytrwałej walki o niepodległość. Mieści się w tym fenomen republiki szl