Przestrzeń pamięci

Rola jaką odegrał w polskiej historii „Mazurek Dąbrowskiego” i jego autor, doprowadziły do podjęcia decyzji o utworzeniu w 1978 roku pierwszego na świecie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, w którym 29 września 1747 roku na świat przyszedł Józef Rufin Wybicki. Zarówno tematyka zbiorów jak i charakter organizowanych wydarzeń związane są w pełni z promocją postaw patriotycznych i ugruntowaniu świadomości tożsamości narodowej.