Przestrzeń pamięci

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego to wyjątkowa ekspozycja, znajdująca się w pierścieniu okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Wystawa przybliża historię św. Jana Pawła II i błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego na