Przedszkolandia

Dzieci grzecznie siedzą w ławkach, uczą się piosenki o szkole i piszą pierwsze literki na tablicy. Ważnym momentem jest zakończenie roku, przemówienie i życzenia pani dyrektor, pożegnanie wychowawczyni. Największą atrakcją dla wszystkich dziec